Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1395/SGDĐT-GDTrH-GDTX 20/05/2022 Hướng dẫn, Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022
104/HD-PGDĐT 06/05/2022 Hướng dẫn, Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2022
91/HD-PGD ĐT 21/04/2022 Hướng dẫn, Hướng dẫn Công tác thi đua khen thưởng năm học 2021-2022
629/QĐ-UBND 15/03/2022 Quyết định, Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên hệ thống Cổng Dịch vụ công của tỉnh Đắk Lắk
4040/BGDĐT-GDTrH 16/09/2021 Hướng dẫn, Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022
01/HD-PGDĐT 04/05/2021 Hướng dẫn, Hướng dẫn về việc xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2021
275/LĐTBXH-TE 04/02/2021 Công văn, Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch
90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
159/PGDĐT-THCS 22/06/2020 Công văn, tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường năm học
06/KH-TĐN 21/05/2020 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020
147/QĐ-SGDĐT 11/05/2020 Quyết định, Quy chế xét, công nhận sáng kiến của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk
147/QĐ-SGDĐT 11/05/2020 Văn bản khác, Quy chế xét, công nhận sáng kiến của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk
Trang 1 / 512345»