Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
629/QĐ-UBND 15/03/2022 Quyết định, Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên hệ thống Cổng Dịch vụ công của tỉnh Đắk Lắk
147/QĐ-SGDĐT 11/05/2020 Quyết định, Quy chế xét, công nhận sáng kiến của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk
811/QĐ-UBND 20/04/2020 Quyết định, Điều chỉnh Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
1379/QD-UBND 26/04/2019 Quyết định, Thông báo, Phân tuyến tuyển sinh lớp 10 các trường THPT ,... trên địa bàn thị xã Buôn Hồ năm học 2019-2020
23/2012/QĐ-UBND 09/07/2012 Quyết định, Ban hành quy định mức chi xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức các kì thi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk