Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
11/2014/TT-BGDĐT 18/04/2019 Thông báo, Thông tư, Quy chế tuyển sinh THCS và THPT
06/2019/TT-BGDDT 12/04/2019 Thông tư, Quy định quy tắc ứng xử trong nhà trường
05/2018/TT-BGDĐT 28/02/2018 Thông báo, Thông tư, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 2, KHOẢN 2 ĐIỀU 4, ĐIỂM D KHOẢN 1 VÀ ĐOẠN ĐẦU KHOẢN 2 ĐIỀU 7 CỦA QUY CHẾ TUYỂN SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 11/2014/TT-BGDĐT NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT 27/08/2014 Thông tư, Hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
55/ 2011/TT-BGDĐT 22/11/2011 Thông tư,
58/2011/TT- BTC 11/05/2011 Thông tư, Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê