Trường THCS Trần Đại Nghĩa

  • Điện thoại: 02623871006
  • Email: quanghao29@gmail.com
  • Địa chỉ: TDP Đạt Hiếu 2, Phường Đạt Hiếu, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk