Thành tích nhà trường

Trường THCS Trần Đại Nghĩa nằm trên địa bàn Tổ dân phố Đạt Hiếu 2, phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ. Trường được thành lập theo quyết định số 2134/QĐ-UBND, ngày 11/07/2012 của UBND thị xã Buôn Hồ (Công bố QĐ ngày 10/08/2012), trên cơ sở tách ra từ trường THCS Nguyễn Du- thị xã Buôn Hồ. Đã tích cực thực hiện Thông tư số 42/2012/TT-BGD-ĐT ngày 23/11/2012. Về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Trường THCS Trần Đại Nghĩa từ khi thành lập cho đến nay đã khẳng định được uy tín, chất lượng giáo dục. Nhà trường đã xây dựng được đội ngũ giáo viên có năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ. Đội ngũ lãnh đạo, giáo viên và nhân viên có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt, tâm huyết với nghề dạy học, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ, có năng lực chuyên môn khá vững vàng, năng nổ nhiệt tình trong công việc, tinh thần trách nhiệm cao, có bề dày kinh nghiệm, đoàn kết gắn bó, thống nhất.

Trường THCS Trần Đại Nghĩa luôn có học sinh giỏi các bộ môn văn hóa nhiều năm học. 

Tỉ lệ tốt nghiệp THCS luôn đạt trên 98%. Tỉ lệ học sinh vào lớp 10 công lập hằng năm luôn đạt tỉ lệ cao, chất lượng giáo dục đại trà ổn định và giữ vững từ 96% trung bình trở lên.    

Trường có tổ chức Chi bộ Đảng gồm 13 đảng viên. Chi bộ Đảng nhà trường nhiều năm liền đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc, giữ vai trò lãnh đạo trong toàn bộ hoạt động của nhà trường. Các tổ chức khác như: Công đoàn trường nhiều năm đạt công đoàn vững mạnh, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, Ban đại diện cha mẹ học sinh đều hoạt động tích cực, góp phần cùng với nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của ngành, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đặc biệt thực hiện chủ đề năm học “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin” (ƯDCNTT), “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”, Trường THCS Trần Đại Nghĩa đã quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, ƯDCNTT nhằm đổi mới phương pháp dạy học (PPDH), đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị các thiết bị, đồ dùng dạy học nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy. Thực hiện nghiêm túc chương trình kế hoạch giảng dạy, các hoạt động ngoài giờ lên lớp (NGLL), hoạt động hướng nghiệp, các phong trào văn hoá – văn nghệ, thể dục thể thao (TDTT), nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đa số giáo viên áp dụng và thực hiện bài giảng điện tử trong giảng dạy.

Tập thể sư phạm nhà trường luôn nỗ lực thi đua, nâng cao uy tín và chất lượng giáo dục toàn diện.