Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
275/LĐTBXH-TE 04/02/2021 Công văn, Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch
159/PGDĐT-THCS 22/06/2020 Công văn, tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường năm học
556/SGDĐT-CTTT 17/04/2019 Công văn, Thực hiện một số nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
4612/BGDĐT-GDTrH 03/10/2017 Công văn, Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 10 năm 2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh từ năm học 2017 - 2018
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017