Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
06/KH-TĐN 21/05/2020 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020
256 /QĐ-UBND 14/02/2020 Kế hoạch, Kế hoạch thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ
33a/KH-TĐN 05/10/2019 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giai đoạn 2019-2025
3013/QĐ-UBND 26/09/2019 Kế hoạch, Kế hoạch thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn thị xã Buôn Hồ giai đoạn 2019 – 2025
3012/QĐ-UBND 26/09/2019 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk giai đoạn 2019-2025