Công trình Măng non “Góc tuyên truyền” về phòng chống xâm hại trẻ em, đuối nước, an toàn giao thông và phòng chống ma túy.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Liên đội phối hợp với Đoàn phường Đạt Hiếu xây dựng công trình Măng non “Góc tuyên truyền” về phòng chống xâm hại trẻ em, đuối nước, an toàn giao thông và phòng chống ma túy.
📍📍Được lắp đặt trong khu vực nhà xe của Liên đội (90% hs tham gia giao thông bằng xe đạp điện)
🔎🔎Mục đích nhắc nhở các em rèn luyện lúc đến trường và khi ra về.
🔔🔔Hãy rèn luyện và ghi nhớ mỗi ngày vì bản thân, gia đình và cả xã hội các em nhé